តើវាគឺជាអ្វីដែរ? នេះគឺជាពាក្យបណ្តៅដែលខ្មែរយើងតែងនាំគ្នាសួរលេងដើម្បីចំណេះដឹង និងការកម្សាន្ត៕

ចម្លើយ : ត្បាល់កិនស្រូវ

បើកំពង់ប្រើPC​ សូមចុចទីនេះដើម្បី Download កម្មវិធីខ្មែរ៧៩ និងតម្លើង​ដោយមិនគិតថ្លៃ
បើប្រើ Mobile ចូលទៅកាន់www.khmer79.com/d

បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។